ESPERANZA, 2004,
human hair embroidery on silk kimono, 70 x 60